Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság

Országos Középfokú Tájék. Túrabajnokság

Versenyek

Fényképek

A bajnokság pontozása

 

BTSSZ

 

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság versenyszabályzata


1) A bajnokság kiírója, szervezői

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága (BTSSZ-TVB) a természetjárók részére Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságot hirdet meg.

A BTSSZ-TVB tagjai és elérhetőségük:

Elnök: Dravecz Ferenc (e-mail: f.dravecz@gmail.com)   tel: +36 (30) 4461-481
Lehoczki Zoltán  (e-mail: lehoczkizoli@citromail.hu)       tel: +36 (20) 9822-363
Balázs József     (e-mail: jozsefb67@gmail.com)          tel: +36 (30) 9133-320
Magyar Lajos (e-mail: lajosmagyar59@gmail.com)
Magyar Emőke (e-mail: memke65@gmail.com) tel: +36 (20) 9834-418

2.) Kategóriák

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága középfokú és alapfokú bajnokságot ír ki. A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság a következő kategóriában kerül meghirdetésre:

a) Középfokú bajnokság 
          a) középfokú A csoport 
          b) középfokú B csoport
          c) középfokú családi kategória

b) Alapfokú bajnokság 

Megfelelő számú jelentkező csapat (minimum 6) esetén a tájékozódási tudásszint és a korábbi eredmények alapján a középfokú bajnokságot A és B csoportra osztjuk. A középfokú családi bajnokság minimális létszáma 5 család. Ha ennél kevesebb család nevez be a bajnokságba, akkor a benevezett családok a középfokú bajnokság B csoportjába kerülnek besorolásra.

3.) Kapcsolattartás és információ a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságról

A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság hivatalos honlapja: www.tajbpbajn.x3.hu. A versenykiírások, a versenyek eredményei, a bajnokság összesített versenyeinek állása és a versenyen készült fényképek is ezen a honlapon tekinthető meg.
A bajnokság valamennyi benevezett csapata körlevelek útján is megkap minden információt a bajnokságról. A címlistára feliratkozni, illetve leiratkozni az f.dravecz@gmail.com e-mail címen lehet.

4.) Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság

1) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság 9 versenye közös. Ezeket a versenyeket külön értékeljük a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságon és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságon belül. Ha egy csapat mindkét bajnokságba benevezett, akkor mindkét bajnokság összesített versenyébe beszámít a verseny eredménye. Az értékelés az alapján történik, hogy kik neveztek be a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba, hiszen a pontozás létszámtól függő.

2) Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba is benevező csapatok automatikusan mindkét bajnokságban ugyanabba a csoportba kerülnek besorolásra (A csoport, B csoport vagy családi kategória). A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban lehet eltérő kategóriában is versenyezni, de ezt kérnie kell a csapatvezetőnek.

3) Mindkét bajnokságban az összesített versenyben figyelembe vett versenyek száma egységesen 6.

5.) A részvételre vonatkozó előírások

1) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság nyílt: bármely egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. csapata benevezhet.

2) A TVB fenntartja a jogot, hogy ha egy kategóriába 5 csapatnál kevesebb nevez be, akkor az a kategória összevonásra kerülhet.

3) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba be lehet nevezni egyénileg és csapatban is és az eredményüket együtt értékeljük. A bajnoki versenyeken egyéni indulásra csak akkor van lehetőség, ha azt a verseny rendezői lehetővé teszik. Az egyéni indulás lehetőségét minden versenykiírásnak tartalmaznia kell. Azokon a versenyeken, ahol a szervezők nem teszik lehetővé az egyéni indulást, ott a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságon belül sem fogadjuk el az egyéni versenyzést. A bajnokságba egyénileg benevezett versenyző az olyan versenyekre, melyek kiírói az egyéni indulást nem teszik lehetővé, csapattársat kell magával vinnie. Így eredményét a bajnokság összesített versenyben elismertetheti.

4) Középiskolás és általános iskolás csapatok, nagycsaládosok tetszőleges létszámban nevezhetnek be a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba. A benevezettek közül egy versenyen résztvevők számát az adott verseny kiírása szerint kell meghatározni. A középiskolás és általános iskolás csapatok összetétele versenyről-versenyre változhat, de csapatnevük, felnőtt kísérőjük azonosítható kell legyen a nevezésnél, illetve a benevezettek közül legalább egynek minden versenyen részt kell venni.

5) Nincs minimális és maximális életkor, a versenyeken budapesti és nem budapesti lakosok egyaránt indulhatnak. A bajnokságban a versenyeket rendező szervezetek tagjai is indulhatnak, a rendezők titoktartása saját tagjaik felé mindenkinek elemi erkölcsi kötelessége.

6) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba év közben is be lehet nevezni.

6.) Verseny kategóriák

1) A középfokú bajnokságban indulhatnak a tájékozódási ismeretekkel rendelkező, tájékozódási túraversenyzésben vagy tájfutásban járatos csapatok illetve egyéni versenyzők. A középfokú bajnokságba az Országos Tájékozódási Túrabajnokság kategorizálását alapul véve a középfokú (B kategóriás), illetve a felsőfokú (A kategóriás) tájékozódási ismerettel rendelkező csapatokat várjuk.

2) A középfokú bajnokság A csoportjába kerülnek azok a csapatok, akik tájékozódási tudásuk alapján kiemelkednek a középfokú mezőnyből. Az A illetve a B csoportba való besorolás minden évben a csapatok és egyéni versenyzők előző évi teljesítménye alapján történik.

3) Az alapfokú bajnokságban az általános iskolás, középiskolás valamint „családi” csapatok indulhatnak, illetve azok a felnőttek, akik még csak most ismerkednek a tájékozódási túraversenyzéssel.

a) A „családi” csapatokban legalább egy 14 év alatti általános iskolás gyerek jelenléte szükséges. A „családi” csapatoknál a valóságos családi összetartozás nem követelmény (pl. indulhatnak diákok tanári kísérettel is).

b) Azok a családok, akik az adott versenyszezonban az alapfokú bajnokságban a dobogón végeznek, a következő verseny szezonban is indulhatnak az alapfokú bajnokságban, ha továbbra is van a csapatban legalább egy 14 év alatti általános iskolás gyermek.

c) Azok a felnőttek, akik 14 éven aluli gyermek nélkül versenyeznek és az adott versenyszezonban az alapfokú bajnokságban az 1-3 helyen végeznek, a következő évben már nem indulhatnak az alapfokú bajnokságban, csak a középfokú bajnokság B csoportjában.

d) Azok a csapatok, akik 2017-2017. években rendszeresen az Országos Tájékozódási Túrabajnokság (B) kategóriájában versenyeztek, vagy versenyeznek, illetve 2018-ben beneveznek az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba, nem indulhatnak az alapfokú bajnokságban.

e) Az alapfokú bajnokságokba az országos bajnokság kategorizálását alapul véve az alapfokú (C kategória) tájékozódási ismerettel rendelkező csapatokat várjuk. Leginkább kisgyermekes családokat, általános iskolás és középiskolás csapatokat és olyan felnőtteket, akik még csak most ismerkednek a tájékozódási túraversenyzéssel.

7.) Csapatok összetétele

1) A bajnokság ideje alatt a csapatok összetétele változhat, de a csapat nevének végig azonosnak kell lenni. A bajnokság ideje alatt nem lehet csapatnevet változtatni. Minden versenyen ugyanazt a csapatnevet kell használni.

2)  Amennyiben az adott csapat év közben kategóriát módosít, akkor a csapat teljesítményét kategóriánként külön-külön értékeljük.

3) A nevezési lapon a névsort év közben is lehet módosítani, tehát nem kell előre jelezni az összes csapattagot. Egy versenyző azonban a bajnokságban csak egy csapatban szerepelhet. Az egyes versenyeken a csapatban a bajnokságba be nem nevezett versenyző is indulhat.

 4) A csapatok létszáma 1-5 fő. Ha a csapatok a versenyeken változó összetétellel szerepelnek, akkor mindig legyen legalább egy fő, aki benevezett a bajnokságba.

5) Csak és kizárólag azokon a versenyeken, ahol nem engedélyezett az egyéni indulás (pl. Varsányi Kupa), a különböző csapatok csapattagjai, illetve az egyéni versenyzők együtt is indulhatnak, azért, hogy ne kelljen kihagyniuk az adott versenyt csapattag hiányában. Ilyen esetben mindkét csapat, akiknek a versenyzői együtt indultak ugyanannyi pontot kapnak. Ha a verseny része a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak is, akkor az egyik csapat a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban, a másik csapat az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban kapja meg ugyanazt a pontot.

6) Azokon a versenyeken, ahol lehetőség van az egyéni indulásra, a csapattag nélküli versenyzők egyénileg induljanak. Ha más csapat csapattagjával versenyeznek együtt, akkor csak az egyik csapat kap pontot az összesített versenyben. Az együtt induló versenyzők döntik el, hogy melyik csapat kapja a pontot az összesített versenyben.

7) A tájfutó versenyeken (Silvanus parkverseny és Silvanus tájékozódási verseny) a csapattagok külön-külön is indulhatnak. Csak a legjobb csapattag eredménye számít bele az összesített versenybe.

8.) Nevezés a bajnokságban való részvételhez

1) Nevezni a mellékelt nevezési lapon meghatározott formában és hiánytalan tartalommal,  e-mail-en keresztül lehet.

2) A nevezést az alábbi címekre lehet elküldeni: Dravecz Ferenc   e-mail: f.dravecz@gmail.com

3) Nevezési díj:

Nevezési díj

Bajnokság

BTSSZ vagy MTSZ tagsággal

BTSSZ vagy MTSZ tagság nélkül

családok

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság

500 Ft/csapat

1000 Ft/csapat

500 Ft/család

Középfokú Országos Tájékozódási Túrabajnokság

500 Ft/csapat

1000 Ft/csapat

500 Ft/család

mindkét bajnokság

750 Ft/csapat

1500 Ft/csapat

500 Ft/család

4) Minden csapat mindkét bajnokságban indulhat.

5) Nevezéskor meg kell adni a csapatnevet és a csapattagok neveit is. Egy csapat csak akkor használhatja a megadott csapatnevet, ha legalább egy csapattag elindul a leadott névsorból. A versenyeken olyan csapattag is elindulhat, akinek a neve nem lett leadva a nevezéskor. Új csapattagot a bajnokság során is fel lehet venni a csapatba, csak jelezni kell az f.dravecz@gmail.com e-mail címen.

6) BTSSZ/MTSZ tagság a kedvezményes nevezési díjhoz: Egy csapatot akkor tekintünk BTSSZ/MTSZ tagsággal rendelkezőnek, ha egy kétfős csapat esetén legalább az egyik csapattag rendelkezik BTSSZ/MTSZ tagsággal. Három vagy több csapattagból álló csapatok esetén legalább két csapattagnak kell BTSSZ/MTSZ tagsággal rendelkeznie ahhoz, hogy a kedvezményes nevezési díjat érvényesítsük.

7) A nevezési díjat be lehet fizetni átutalással a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 10700691-44911102-51100005 számú bankszámlájára a bajnokság nevezési díja megjegyzéssel, vagy személyesen a versenyek előtt/után Dravecz Ferencnek vagy Magyar Emőkének.

8) Nevezési díj szempontjából családnak a 14 éven aluli gyermekkel versenyző családokat tekintjük. Ő esetükben BTSSZ vagy MTSZ tagságtól függetlenül egységesen 500 Ft/család a nevezési díj.

9) A bajnokságba bármikor, év közben is be lehet kapcsolódni, de a bajnokságban csak a nevezés utáni versenytől tudjuk az eredményüket figyelembe venni.

9.) Csapatverseny

A csapatversenyeken a csapatoknak együtt kell mozogniuk a verseny során. Egy ellenőrző pont bemérhető különböző irányokból is, ilyenkor a csapattagok külön válhatnak. Viszont a csapattagok nem lehetnek egy időben különböző ellenőrző pontoknál. Kivételt képeznek azok a versenyek, ahol lehetőség van arra, hogy a csapattagok külön induljanak. (pl. Silvanus parkverseny vagy Silvanus tájékozódási verseny)

10.) Versenyformák

1) Bontott távú, kötött menetsebességű verseny, ahol a menetidő betartásának ellenőrzése időmérő állomásokon történik. A versenyen résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző állomásokat kell felkeresni meghatározott sorrendben, a megadott menetidők betartásával. A késést és a sietést egyformán büntetjük. Az ellenőrző pontok érintésének sorrendje kötelező. A versenyen tévesztő bóják és tájékozódással kapcsolatos feladatok is lehetnek.

2) Szintidős pontgyűjtő jellegű verseny, ahol a résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző pontokat és/vagy ellenőrző állomásokat kell felkeresni tetszőleges sorrendben és mennyiségben a megadott szintidőn belül. A versenyen tévesztő bóják és tájékozódással kapcsolatos feladatok is lehetnek.

3) Tájfutó verseny, ahol a résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell felkeresni a megadott sorrendben. A versenyen nincsenek tévesztő bóják, tájékozódással kapcsolatos feladatok és időmérő állomások. Nincs kötött menetsebesség. A tájfutó versenyen az a csapat, illetve versenyző nyer, aki az összes ellenőrző pontot érinti és leghamarabb beér a célba.

4) Városismereti tájékozódási vagy hozzá hasonló verseny, ahol a résztvevőknek a feladatlapon megjelölt helyszíneket kell felkeresni tetszőleges sorrendben és a kérdésekre az ott található adatok alapján kell válaszolni. A versenyen TOTO is lehetséges.

11.) Értékeléssel kapcsolatos előírások

1) A bajnoki versenyek értékelése során minden csapat a mellékelt táblázat alapján, az elért helyezésének megfelelő pontszámot kapja. A helyezési számok megállapításánál a bajnokságba be nem nevezett csapatokat figyelmen kívül kell hagyni! (Pl.: Ha egy bajnokságba benevezett csapat egy bajnoki versenyen ötödik helyezett lett, de az előtte lévő négy csapatból kettő nem nevezett be a bajnokságba, akkor az adott csapat a bajnokság értékelése szempontjából 3. helyezést ért el!

2) 2018-ban az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság és a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság egymásra épül. Emiatt sok verseny közös a különböző bajnokságokban. A közös versenyek külön-külön kerülnek értékelésre a két bajnokságokban.

3) A középfokú bajnokságba benevezett csapatok (A csoport és B csoport) egy kategóriában versenyeznek, eredményüket együtt értékeljük, de az összesített versenyben a csapatok két csoportra lesznek bontva. A középfokú A csoportba kerülnek azok a csapatok, akik tájékozódási tudásuk alapján kiemelkednek a középfokú mezőnyből. Az A illetve a B csoportba való besorolás minden évben a csapatok és egyéni versenyzők előző évi teljesítménye alapján történik.

4) A középfokú bajnokság A csoportjában és B csoportjában versenyző csapatok és egyéni versenyzők számára a bajnoki versenyeken egy középfokú pálya és egyetlen kategória (B kategória) lesz kijelölve. Minden középfokú csapatnak ebben a kijelölt kategóriában kell indulnia függetlenül attól, hogy a bajnokságon belül melyik középfokú csoportban versenyez. A bajnoki versenyek végeredményben is egy táblázatban fognak szerepelni. Ezen táblázat alapján fog minden csapat pontot kapni. Ezt a kapott pontszámot fogja minden csapat magával vinni a bajnokság összesített versenyébe, abba a csoportba, amelybe benevezett. Azaz az egyedi versenyeken minden középfokú csapat egy pályán, egy kategóriában fog versenyezni és az eredmény táblázatban is együtt fognak szerepelni. A csapatok eredményét utólag fogjuk újraértékelni A és B csoport szerint. A középfokú bajnokság A csoportjába benevezett csapatainak az eredményét külön értékeljük a B csoportba benevezett csapatokétól. A pontozás is ez alapján fog történni.

5) Az összesített versenyben a figyelembe vett versenyek száma minden évben az aktuális versenyek számától függ. A bajnokságba benevezett csapatoknak tehát nem feltétlenül szükséges az összes versenyen elindulniuk. Ha a versenyszezonban egy verseny elmarad, akkor a figyelembe vett versenyek száma a bajnokság alatt is változhat. 2018-ban az összesített versenyben a figyelembe vett versenyek száma 6.

6) A kategóriák bajnoki sorrendje a bajnoki versenyeken elért helyezések alapján megszerzett pontszámok figyelembevételével alakul ki. A különböző kategóriák bajnokai azok a csapatok lesznek, amelyeknek a figyelembe vett legjobb eredményük összege a legmagasabb.

7) A versenyrendezők a bajnoki versenyek hivatalos eredményértesítőjében kötelesek feltüntetni a csapatnév mellett a csapattagok neveit is.

12.) A versenyeken kijelölt kategóriák a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében való értékeléshez

1) A középfokú bajnokságban a B kategóriás, középfokú versenyeket vesszük figyelembe. Vagyis azokon a versenyeken, melyek egyben az Országos Tájékozódási Túrabajnokság fordulói is minden esetben csak a B kategória eredménye számít bele a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyébe. Azokon a versenyeken, melyek nem országos bajnoki fordulók és több kategóriába is lehet nevezni, egyértelműen előre ki kell jelölni és a bajnokság honlapján közzé kell tenni azokat a kategóriákat, melyeket figyelembe veszünk a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében. Azokon a versenyeken, ahol több kategóriában is lehet versenyezni, a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság középfokú versenyébe benevezett csapatokat külön kategóriában, összevontan értékeljük.

2) Az alapfokú bajnokságban a C kategóriás, alapfokú versenyeket vesszük figyelembe. Vagyis azokon a versenyeken, melyek egyben az Országos Tájékozódási Túrabajnokság fordulói is minden esetben csak az előre kijelölt C vagy emelt C kategória eredménye számít bele a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyébe. Azokon a versenyeken, melyek nem országos bajnoki fordulók és több kategóriába is lehet nevezni, egyértelműen előre ki kell jelölni és a bajnokság honlapján közzé kell tenni azokat a kategóriákat, melyeket figyelembe veszünk a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében.

Nem minden versenyen lesz külön alapfokú pálya kijelölve az alapfokú bajnokságban résztvevő csapatok számára. Ezeken a versenyen külön értékeljük a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság alapfokú versenyébe benevezett csapatokat. Amelyik versenyen, a kategórián belül több – azonos pályán versenyző - alkategória is van, a bajnokság értékeléséhez az alkategóriákat összevonjuk.

13) Ha valaki nem abban a kategóriában indult el egy egyedi versenyen, ahol a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban versenyzik

1) Abban az esetben, ha egy csapat rendezői tévedés miatt indult más kategóriában, mint amiben versenyeznek a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban, akkor az eredményüket megpróbáljuk a tőlünk telhető legigazságosabban értékelni. Azaz megpróbálunk ezeknek a csapatoknak mindenképpen pontot adni az összesített versenyben.

2) Ha egy csapat saját hibájából másik kategóriában indult, de a két kategória teljes mértékben összevethető, akkor a csapatot a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében automatikusan átsoroljuk abba a kategóriába, ahol versenyzik.

3) Ha egy csapat saját hibájából másik kategóriában indult és a két kategória nem összevethető, akkor a csapat eredményét nem tudjuk értékelni a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében.

14.) Pontegyenlőség / holtverseny

1) Az egyedi versenyeken a rendezők feladta eldönteni, hogy pontegyenlőség esetén holtversenyt hirdetnek-e, vagy eldöntik, hogy melyik csapat végezzen előrébb. Nem kötelező érvényű, csak ajánlás, hogy a bontott távú, kötelező menetsebességes versenyeken, pontegyenlőség esetén az a csapat kerüljön előrébb, akinek kevesebb bója hibája van. Szintidős, pontbegyűjtős versenyen a rövidebb versenyidő legyen a mérvadó a pontegyenlőség eldöntésére. A bajnokságon belül nem értékeljük át a pontegyenlőséget. Amit a rendezők megállapítanak, a bajnokságon belül is az lesz a hivatalos végeredmény, bármilyen módszert is alkalmaztak a pontegyenlőség eldöntésére.

2) Ha a bajnoki versenyen a rendezők holtversenyt hirdetnek, akkor az azonos pontszámmal végzett csapatok azonos pontszámot kapnak, mely pontszám az érintett helyezéseknek megfelelő pontszámok középértékének felel meg.

3) A bajnokság összesített versenyében pontegyenlőség esetén mindaddig, amíg az érintett csapatok nem érik el az összesített versenyben figyelembe vett versenyszámot, addig marad a holtverseny. A összesített versenyben figyelembe vett versenyszám elérése után az a csapat végez előbbre a táblázatban, amelyik azokon a versenyeken, amelyeken mindkét (vagy több) holtversenyben végzett csapat részt vett, többször előzte meg a másikat, mint fordítva. Ha még ezek után is holtverseny maradna, akkor a holtversenyben állók közül az nyer, aki több első (második, harmadik, stb.) helyezést ért el.

15.) Óvás, észrevételezés

1) A hivatalos bajnoki eredményértesítőben észrevett, illetve a bajnokság értékelése során esetlegesen elkövetett számítási, elírási hibák észlelése esetén a TVB tagokhoz – elérhetőségüket lásd az 1. pontban– kell fordulni.

2) Az óvás benyújtására és az észrevételezésre közvetlenül a verseny után 3 napig, vagy a versenyértesítő kiküldésétől (e-mail) számított 3 napon belül van lehetőség. Ezután a verseny végeredményén már nem módosítunk.

16.) A bajnokságból való visszalépés

Aki a bajnokságban nem szeretne tovább részt venni, az vagy nem indul el több versenyen, vagy kérésére a továbbiakban nem értékeljük az eredményét, azaz versenyen kívül folytatja tovább a bajnokságot. Visszamenőleg egyetlen csapatnak sem töröljük az eredményét, és az egész bajnokság sem kerül újraértékelésre egy csapat kilépése miatt. Vagyis a csapat neve továbbra is szerepelni fog az összesített táblázatban, csak több pontot nem fog kapni.

17.) Díjazás

1) Az egyes fordulók díjazását a versenyt rendező egyesület biztosítja. Az egyedi versenyek rendező egyesületei nem kötelesek díjazni a saját versenyükön 1-3 helyen végzett csapatokat.

2) Minden kategória első három helyezett csapata számára a Budapesti Természetbarát Sportszövetség "Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság 2018" feliratú serleget ad a megfelelő kategória megjelölésével.

3) A kategóriák első három helyezett csapatának tagjai, - azok a csapattagok, akik a saját versenyük legalább egyharmadán elindultak - kategóriájuknak és helyezésüknek megfelelő feliratú érmeket és oklevelet kapnak. Azaz ha a csapat 9 versenyen indult el a bajnokság során, akkor azok a csapattagok jogosultak az érem díjazásban, akik minimum 3 versenyen részt vettek.

4) A kupákat, érmeket és okleveleket a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság ünnepélyes eredményhirdetésén és díjátadásán lehet átvenni, amire 2018. december elején kerül sor Budapesten, a Curia u 3. szám alatt. A pontos időpontról a helyezéseket elérő csapatokat elektronikus levélben értesítjük.

18.) Irányadó versenyszabályok

1) A versenyek megrendezéséhez és lebonyolításához a Magyar Természetjáró Szövetség által 2010-ben kiadott Versenyszabályzat az irányadó. Azokon a versenyeken, melyek csak a B kategóriás országos bajnokságába számítanak bele, a rendezők eltérhetnek a Versenyszabályzattól, de csak a mellékelt kiegészítő versenyszabályzatban szereplő módosítások keretein belül.

2) Az eltérő szabályokat és feladatokat, valamint a nem szabályzott versenyformák (pontgyűjtő versenyek) szabályait a versenykiírásban vagy a menetutasításban a résztvevőkkel közölni kell.

3) A Magyar Természetjáró Szövetség által 2010-ben kiadott Versenyszabályzat és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Versenybizottsága által kiadott kiegészítő versenyszabályzat a www.tajbpbajn.x3.hu. honlapon olvasható.

19.) Egyéb előírások, információk

1) Az a verseny nem értékelhető bajnoki versenyként, mely versenyen rendezői hibák miatt a versenypálya időmérő szakaszaiból egynél, vagy a különböző időmérő szakaszokhoz tartozó feladatokból és ellenőrző pontokból háromnál többet ki kellett vonni az értékelés alól.

2) Ha valamely verseny időpontját bármely okból változtatni szükséges, az új időpont más középfokú országos bajnoki verseny időpontjával nem ütközhet. Az új időpontról BTSSZ-TVB-t, illetve a bajnokságba benevezett csapatokat a verseny előtt legalább 4 héttel értesíteni kell.

3) Minden bajnokságba benevezett csapat köteles a bajnoki versenyeken a nevezésben megadott néven szerepelni, és a versenyzők neveit azonosan megadni. Amennyiben más néven versenyez, részvétele nem minősül bajnoki részvételnek.

4) A BTSSZ-TVB a beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állását rendszeresen meghatározza, és azt a www.tajbpbajn.x3.hu honlapon teszi közzé. Az utolsó bajnoki verseny után – ha nem érkezik be észrevétel – a hivatalos eredménylista kézhezvételét követően két héten belül a minden e-mail címmel rendelkező csapat számára el lesz küldve a bajnokság előzetes végeredménye. Az abban előforduló esetleges hibák, elírások ügyében a megadott határidőn belül lehet észrevételt tenni.