Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság

Országos Középfokú Tájék. Túrabajnokság

Versenyek

Fényképek

A bajnokság pontozása

 

BTSSZ

 

Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság versenyszabályzata


 

1.) A bajnokság kiírója, szervezői

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága (BTSSZ-TVB) a természetjárók részére Középfokú (B kategóriás) Országos Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Túrabajnokságot hirdet meg.

A BTSSZ-TVB tagjai és elérhetőségük:

Elnök: Dravecz Ferenc  (e-mail: f.dravecz@gmail.com)
Lehoczki Zoltán (e-mail: lehoczkizoli@citromail.hu)
Magyar Lajos     (e-mail: lajosmagyar59@gmail.com)
Magyar Emőke   (e-mail: memke65@gmail.com))
Balázs József      (e-mail: jozsefb67@gmail.com)

2.) Kategóriák

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága csak B kategóriás középfokú bajnokságot ír ki. A Középfokú Országos Tájékozódási Túrabajnokság két kategóriában kerül meghirdetésre:

Középfokú bajnokság 
          a) középfokú A csoport 
          b) középfokú B csoport
          c) középfokú családi bajnokság

Megfelelő számú jelentkező csapat (minimum 5) esetén a tájékozódási tudásszint és a korábbi eredmények alapján a középfokú bajnokságot A és B csoportra osztjuk. A középfokú családi bajnokság minimális létszáma 5 család. Ha ennél kevesebb család nevez be a bajnokságba, akkor a benevezett családok a középfokú bajnokság B csoportjába kerülnek besorolásra.

3.) Kapcsolattartás és információ a Középfokú Országos Tájékozódási Túrabajnokságról

A Középfokú Országos Tájékozódási Túrabajnokság hivatalos honlapja: www.tajbpbajn.x3.hu. A versenykiírások, a versenyek eredményei, a bajnokság összesített versenyeinek állása és a versenyen készült fényképek is ezen a honlapon tekinthető meg.
A bajnokság valamennyi benevezett csapata körlevelek útján is megkap minden információt a bajnokságról. A címlistára feliratkozni, illetve leiratkozni az f.dravecz@gmail.com e-mail címen lehet.

4) Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság

1. A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság 8 versenye közös. Ezeket a versenyeket külön értékeljük a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságon és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságon belül. Ha egy csapat mindkét bajnokságba benevezett, akkor mindkét bajnokság összesített versenyébe beszámít a verseny eredménye. Az értékelés az alapján történik, hogy kik neveztek be a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba, hiszen a pontozás létszámtól függő.

2. Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba is benevező csapatok automatikusan mindkét bajnokságban ugyanabba a csoportba kerülnek besorolásra (A csoport, B csoport vagy családi kategória). A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban lehet eltérő kategóriában is versenyezni, de ezt kérnie kell a csapatvezetőnek.

3) Az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban az összesített versenyben figyelembe vett versenyek száma 6.

5.) A részvételre vonatkozó előírások

1. A Középfokú Országos Tájékozódási Túrabajnokság nyílt: bármely egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. csapata benevezhet.

2. A családi kategóriában olyan családi csapatok indulhatnak, amelyben a benevezettek között van legalább egy 14 év alatti általános iskolás gyerek. A rokoni kötelék nem előírás, néhány felnőtt 1 vagy több gyerekkel indulhat ebben a kategóriában.

3. A családi kategóriában a 14 éven aluli általános iskolás csapatok felnőtt (tanári vagy szülői) kísérettel indulhatnak. A 14-18 év közötti középiskolás és gimnazista csapatoknak tanári, illetve szülői kíséret nélkül kell a versenyeken részt venniük.

4. A TVB fenntartja a jogot, hogy ha egy kategóriába 5 csapatnál kevesebb nevez be, akkor az a kategória összevonásra kerülhet.

 5. A bajnokságba benevezett csapatban bajnoki versenyen már szerepelt versenyző a bajnokság során nem változtathat csapatot (Átigazolásra nincs mód!).

6. A Középfokú Országos Tájékozódási Túrabajnokságba be lehet nevezni egyénileg és csapatban is. A bajnoki versenyeken egyéni indulásra csak akkor van lehetőség, ha azt a verseny rendezői lehetővé teszik. Az egyéni indulás lehetőségét minden versenykiírásnak tartalmaznia kell. A bajnokságba egyénileg benevezett versenyző az olyan versenyekre, melyek kiírói az egyéni indulást nem teszik lehetővé, csapattársat kell magával vinnie. Így eredményét a bajnokság összesített versenyben elismertetheti.

7. Középiskolás és általános iskolás csapatok, nagycsaládosok tetszőleges létszámban nevezhetnek be a Bajnokságba. A benevezettek közül egy versenyen résztvevők számát az adott verseny kiírása szerint kell meghatározni. A középiskolás és általános iskolás csapatok összetétele versenyről-versenyre változhat, de csapatnevük, felnőtt kísérőjük azonosítható kell legyen a nevezésnél, illetve a benevezettek közül legalább egynek minden versenyen részt kell venni.

6.) Csapatok összetétele

1) A bajnokság ideje alatt a csapatok összetétele változhat, de a csapat nevének végig azonosnak kell lenni. A bajnokság ideje alatt nem lehet csapatnevet változtatni. Minden versenyen ugyanazt a csapatnevet kell használni.

2)  Amennyiben az adott csapat év közben kategóriát módosít, akkor a csapat teljesítményét kategóriánként külön-külön értékeljük.

3) A nevezési lapon a névsort év közben is lehet módosítani, tehát nem kell előre jelezni az összes csapattagot. Egy versenyző azonban a bajnokságban csak egy csapatban szerepelhet. Az egyes versenyeken a csapatban a bajnokságba be nem nevezett versenyző is indulhat.

4) A csapatok létszáma 1-5 fő. Ha a csapatok a versenyeken változó összetétellel szerepelnek, akkor mindig legyen legalább egy fő, aki benevezett a bajnokságba.

5) Csak és kizárólag azokon a versenyeken, ahol nem engedélyezett az egyéni indulás (pl. Varsányi Kupa), a különböző csapatok csapattagjai, illetve az egyéni versenyzők együtt is indulhatnak, azért, hogy ne kelljen kihagyniuk az adott versenyt csapattag hiányában. Ilyen esetben mindkét csapat, akiknek a versenyzői együtt indultak ugyanannyi pontot kapnak. Ha a verseny része a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak is, akkor az egyik csapat a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban, a másik csapat az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban kapja meg ugyanazt a pontot.

6) Azokon a versenyeken, ahol lehetőség van az egyéni indulásra, a csapattag nélküli versenyzők egyénileg induljanak. Ha más csapat csapattagjával versenyeznek együtt, akkor csak az egyik csapat kap pontot az összesített versenyben. Az együtt induló versenyzők döntik el, hogy melyik csapat kapja a pontot az összesített versenyben.

7) A tájfutó versenyeken (Silvanus parkverseny és Silvanus tájékozódási verseny) a csapattagok külön-külön is indulhatnak. Csak a legjobb csapattag eredménye számít bele az összesített versenybe.

7.) Nevezés a bajnokságban való részvételhez

1. Nevezni a mellékelt nevezési lapon meghatározott formában és hiánytalan tartalommal,   e-mail-en keresztül lehet.

2. A nevezést az alábbi címekre lehet elküldeni:

Dravecz Ferenc   e-mail: dferenc@vnet.hu vagy f.dravecz@gmail.com

3. Nevezési díj

Nevezési díj

Bajnokság

BTSSZ vagy MTSZ tagsággal

BTSSZ vagy MTSZ tagság nélkül

családok

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság

500 Ft/csapat

1000 Ft/csapat

500 Ft/család

Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság

500 Ft/csapat

1000 Ft/csapat

500 Ft/család

mindkét bajnokság

750 Ft/csapat

1500 Ft/csapat

500 Ft/család

4. Nevezéskor meg kell adni a csapatnevet és a csapattagok neveit is. Egy csapat csak akkor használhatja a megadott csapatnevet, ha legalább egy csapattag elindul a leadott névsorból. A versenyeken olyan csapattag is elindulhat, akinek a neve nem lett leadva a nevezéskor. Új csapattagot a bajnokság során is fel lehet venni a csapatba, csak jelezni kell az f.dravecz@gmail.com e-mail címen.

5. BTSSZ/MTSZ tagság a kedvezményes nevezési díjhoz: Egy csapatot akkor tekintünk MTSZ tagsággal rendelkezőnek, ha egy kétfős csapat esetén legalább az egyik csapattag rendelkezik MTSZ tagsággal. Három vagy több csapattagból álló csapatok esetén legalább két csapattagnak kell MTSZ tagsággal rendelkeznie ahhoz, hogy a kedvezményes nevezési díjat érvényesítsük.

6. A nevezési díjat be lehet fizetni átutalással a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 10700691-44911102-51100005 számú bankszámlájára a bajnokság nevezési díja megjegyzéssel, vagy személyesen a versenyek előtt Dravecz Ferencnek vagy Magyar Emőkének.

7. 14 éven aluli gyermekkel versenyző családok esetében, BTSSZ vagy MTSZ tagságtól függetlenül egységesen 500 Ft/család a nevezési díj.

8. A bajnokságba bármikor, év közben is be lehet kapcsolódni, de a bajnokságban csak a nevezés utáni versenytől tudjuk az eredményüket figyelembe venni.

8.) Versenyformák

1.  Bontott távú, kötött menetsebességű verseny, ahol a menetidő betartásának ellenőrzése időmérő állomásokon történik. A versenyen résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző állomásokat kell felkeresni meghatározott sorrendben, a megadott menetidők betartásával. A késést és a sietést egyformán büntetjük. Az ellenőrző pontok érintésének sorrendje kötelező. A versenyen tévesztő bóják és tájékozódással kapcsolatos feladatok is lehetnek.

A versenyek megrendezéséhez a Magyar Természetjáró Szövetség által 2010-ben kiadott Versenyszabályzat az irányadó.

2. Szintidős, pontgyűjtő verseny, ahol a résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell felkeresni tetszőleges sorrendben és mennyiségben a megadott szintidőn belül. A bajnokságba csak olyan szintidős, pontbegyűjtős versenyek lehetnek, ahol nem a fizikai állóképesség számít, hanem a tájékozódási tudás. E versenyen tehát kell lenni vagy tévesztő bójáknak, vagy kifejezetten tájékozódással kapcsolatos feladatoknak.

A versenyen olyan szintidőt kell meghatározni, hogy 3 km/órás sebességgel (futás nélkül) a versenypálya végigjárható legyen.
A szintidős, pontbegyűjtős versenyek megrendezéséhez a Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Versenybizottsága által kiadott kiegészítő versenyszabályzat az irányadó.

9.) Értékeléssel kapcsolatos előírások

1. A bajnoki versenyek értékelése során minden csapat a mellékelt táblázat alapján, az elért helyezésének megfelelő pontszámot kapja. A helyezési számok megállapításánál a bajnokságba be nem nevezett csapatokat figyelmen kívül kell hagyni! (Pl.: Ha egy bajnokságba benevezett csapat egy bajnoki versenyen ötödik helyezett lett, de az előtte lévő négy csapatból kettő nem nevezett be a bajnokságba, akkor az adott csapat a bajnokság értékelése szempontjából 3. helyezést ért el!)

2. A különböző középfokú kategóriákban versenyző csapatok és egyéni versenyzők számára a bajnoki versenyeken egy középfokú pálya és egyetlen kategória (B kategória) lesz kijelölve. Minden középfokú csapatnak ebben a kijelölt kategóriában kell indulnia függetlenül attól, hogy a bajnokságon belül melyik középfokú kategóriában versenyez. A bajnoki versenyek végeredményben is egy táblázatban fognak szerepelni. Ezen táblázat alapján fog minden csapat pontot kapni. Ezt a kapott pontszámot fogja minden csapat magával vinni a bajnokság összesített versenyébe, abba a kategóriába, amelybe benevezett. Azaz az egyedi versenyeken minden középfokú csapat egy pályán, egy kategóriában fog versenyezni és az eredmény táblázatban is együtt fognak szerepelni.

3. Az összesített versenyben a figyelembe vett versenyek száma minden évben az aktuális versenyek számától függ az alábbi táblázat szerint. A bajnokságba benevezett csapatoknak tehát nem feltétlenül szükséges az összes versenyen elindulniuk. Ha a versenyszezonban egy verseny elmarad, akkor a figyelembe vett versenyek száma a bajnokság alatt is változhat.

2018-ban az összesített versenyben figyelembe vett versenyek száma: 6

4. A kategóriák bajnoki sorrendje a bajnoki versenyeken elért helyezések alapján megszerzett pontszámok figyelembevételével alakul ki. A B kategóriák bajnokai azok a csapatok lesznek, amelyeknek a figyelembe vett legjobb eredményük összege a legmagasabb

5. A versenyrendezők a bajnoki versenyek hivatalos eredményértesítőjében kötelesek feltüntetni a csapatnév mellett a csapattagok neveit is.

10.) Holtverseny

1. Az egyedi versenyeken a rendezők feladta eldönteni, hogy pontegyenlőség esetén holtversenyt hirdetnek-e, vagy eldöntik, hogy melyik csapat végezzen előrébb. Nem kötelező érvényű, csak ajánlás, hogy a bontott távú, kötelező menetsebességes versenyeken, pontegyenlőség esetén az a csapat kerüljön előrébb, akinek kevesebb bója hibája van. Szintidős, pontbegyűjtős versenyen a rövidebb versenyidő legyen a mérvadó a pontegyenlőség eldöntésére. A bajnokságon belül nem értékeljük át a pontegyenlőséget. Amit a rendezők megállapítanak, a bajnokságon belül is az lesz a hivatalos végeredmény, bármilyen módszert is alkalmaztak a pontegyenlőség eldöntésére.

2) Ha a bajnoki versenyen a rendezők holtversenyt hirdetnek, akkor az azonos pontszámmal végzett csapatok azonos pontszámot kapnak, mely pontszám az érintett helyezéseknek megfelelő pontszámok középértékének felel meg.

3) A bajnokság összesített versenyében pontegyenlőség esetén mindaddig, amíg az érintett csapatok nem érik el az összesített versenyben figyelembe vett versenyszámot, addig marad a holtverseny. A összesített versenyben figyelembe vett versenyszám elérése után az a csapat végez előbbre a táblázatban, amelyik azokon a versenyeken, amelyeken mindkét (vagy több) holtversenyben végzett csapat részt vett, többször előzte meg a másikat, mint fordítva. Ha még ezek után is holtverseny maradna, akkor a holtversenyben állók közül az nyer, aki több első (második, harmadik, stb.) helyezést ért el.

11.) Óvás, észrevételezés

1. A hivatalos bajnoki eredményértesítőben észrevett, illetve a bajnokság értékelése során esetlegesen elkövetett számítási, elírási hibák észlelése esetén a TVB tagokhoz – elérhetőségüket lásd az 1. pontban– kell fordulni.

2. Az óvás benyújtására és az észrevételezésre közvetlenül a verseny után 3 napig, vagy a versenyértesítő kiküldésétől (e-mail) számított 3 napon belül van lehetőség. Ezután a verseny végeredményén már nem módosítunk.

12.) A bajnokságból való visszalépés

Aki a bajnokságban nem szeretne tovább részt venni, az vagy nem indul el több versenyen, vagy kérésére a továbbiakban nem értékeljük az eredményét, azaz versenyen kívül folytatja tovább a bajnokságot. Visszamenőleg egyetlen csapatnak sem töröljük az eredményét, és az egész bajnokság sem kerül újraértékelésre egy csapat kilépése miatt. Vagyis a csapat neve továbbra is szerepelni fog az összesített táblázatban, csak több pontot nem fog kapni.

13.) Díjazás

1. A kategóriák 1-3 helyezést elért csapatai számára a Budapesti Természetbarát Sportszövetség "Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság 2017" feliratú serleget ad.

2. A kategóriák első 3 helyezett csapata személyenként egy-egy oklevelet kap, melyen név szerint szerepelnek a csapattagok.

3. A kategóriák első három helyezett csapatának tagjai, - azok a csapattagok, akik a saját versenyük legalább egyharmadán elindultak - kategóriájuknak és helyezésüknek megfelelő feliratú érmeket és oklevelet kapnak. Azaz ha a csapat 8 versenyen indult el a bajnokság során, akkor azok a csapattagok jogosultak az érem díjazásban, akik minimum 3 versenyen részt vettek.

4. Az év végi érem és oklevéldíjazásra csak azok a csapatok és egyéni versenyzők jogosultak, akik minimum 1 vidéki és 1 budapesti versenyen részt vettek.

5. A kupákat, érmeket és okleveleket a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság ünnepélyes eredményhirdetésén és díjátadásán lehet átvenni, amire 2017. december elején kerül sor Budapesten, a Curia u 3. szám alatt. A pontos időpontról a helyezéseket elérő csapatokat elektronikus levélben értesítjük.

14.) A bajnoki versenyek ellenőrzése

1. Az Országos Természetjáró Tájékozódási Túrabajnokság versenyeire a VSzB küld szövetségi ellenőrt. Azokra a versenyekre, melyek nem részei az országos felsőfokú A kategóriás bajnokságnak, csak a középfokú B kategóriás országos bajnokságnak a BTSSZ-TVB küld ellenőrt.

2. A bajnoki versenyek rendezői a versenykiírásban kötelesek feltüntetni a szövetségi ellenőr vagy TVB ellenőr nevét, e-mail címét vagy telefonszámát vagy elérhetőségének egyéb lehetőségét.

3. Amennyiben a versenyen bármely okból nem jelent meg szövetségi ellenőr, akkor a versenybíróság elnöke a versenyen a VSzB versenyzőként megjelent tagjai közül felkérhet valakit szövetségi ellenőrnek. Azokon a versenyeken, melyek nem részei az országos A kategóriás bajnokságnak, a versenybíróság elnöke a TVB tagjai közül is felkérhet valakit ellenőrnek.

4. Óvás esetén a versenybíróság elnöke köteles kikérni a jelen lévő (illetve a felkért) szövetségi ellenőr vagy TVB ellenőr véleményét. A döntést a szövetségi ellenőr vagy TVB ellenőr és az ellenőrző bíró véleményének meghallgatása után a versenybizottság elnöke határozza meg.

5. A TVB ellenőr jelentését megkapja a VSzB mindenkori elnöke és a TVB tagjai.

15.) Irányadó versenyszabályok

1. A versenyek megrendezéséhez és lebonyolításához a Magyar Természetjáró Szövetség által 2010-ben kiadott Versenyszabályzat az irányadó. Azokon a versenyeken, melyek csak a B kategóriás országos bajnokságába számítanak bele, a rendezők eltérhetnek a Versenyszabályzattól, de csak a mellékelt kiegészítő versenyszabályzatban szereplő módosítások keretein belül.

2. Az eltérő szabályokat és feladatokat, valamint a nem szabályzott versenyformák (pontgyűjtő versenyek) szabályait a versenykiírásban vagy a menetutasításban a résztvevőkkel közölni kell.

3. A Középfokú Országos Tájékozódási Túrabajnokságba bekerült pontgyűjtős versenyek megrendezéséhez és lebonyolításához a Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Versenybizottsága által kiadott kiegészítő versenyszabályzat az irányadó.

4. A Magyar Természetjáró Szövetség által 2010-ben kiadott Versenyszabályzat és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Versenybizottsága által kiadott kiegészítő versenyszabályzat a www.tajbpbajn.x3.hu. honlapon olvasható.

16.) Egyéb előírások, információk

1. Az a verseny nem értékelhető bajnoki versenyként, mely versenyen rendezői hibák miatt a versenypálya időmérő szakaszaiból egynél, vagy a különböző időmérő szakaszokhoz tartozó feladatokból és ellenőrző pontokból háromnál többet ki kellett vonni az értékelés alól.

2. Ha valamely verseny időpontját bármely okból változtatni szükséges, az új időpont más középfokú országos bajnoki verseny időpontjával nem ütközhet. Az új időpontról BTSSZ-TVB-t, illetve a bajnokságba benevezett csapatokat a verseny előtt legalább 4 héttel értesíteni kell.

3. Minden bajnokságba benevezett csapat köteles a bajnoki versenyeken a nevezésben megadott néven szerepelni, és a versenyzők neveit azonosan megadni. Amennyiben más néven versenyez, részvétele nem minősül bajnoki részvételnek.

4. A BTSSZ-TVB a beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állását rendszeresen meghatározza, és azt a www.tajbpbajn.x3.hu honlapon teszi közzé. Az utolsó bajnoki verseny után – ha nem érkezik be észrevétel – a hivatalos eredménylista kézhezvételét követően két héten belül a minden e-mail címmel rendelkező csapat számára el lesz küldve a bajnokság előzetes végeredménye. Az abban előforduló esetleges hibák, elírások ügyében a megadott határidőn belül lehet észrevételt tenni.